Καθυστερήσεις Λόγω Φόρτου εργασίας

Σας ενημερώνουμε οτι λόγω φόρτου εργασίας, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των αιτημάτων.
Σε περίπτωση Φορολογικού Συστήματος προσπαθούμε να δώσουμε προτεραιότητα.
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία για εύρεση διαθέσιμου τεχνικού.
Τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας στις Αναβαθμίσεις ΦΗΜ - Σύνδεση με POS